El centre de dia Jardinets és un centre col.laborador de l’I.C.A.S.S. al qual es pot accedir a nivell privat o a través del programa d’ajuts. Ubicat al barri del Centre de l’Hospitalet , ocupa una planta baixa amb jardí, amb façana als carrers Tarragona i Mn.Pañella.

El centre de dia Jardinets acull persones que necessiten algun suport per la realització de les A.V.D. (activitats de la vida diària) bàsiques o funcionals i que volen seguir vivint al seu domicili.

El centre de dia Jardinets està especialitzat en el treball amb persones amb demències (Alzheimer i altres). 

Accedeix a la nostra  Carta de Serveis